Yksityisyyttä ja evästeitä koskevat säännöt

Seuraavassa on yksinkertainen katsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu verkkosivustollamme
vieraillessasi. Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, joiden avulla henkilöllisyytesi voidaan tunnistaa.
Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löytyvät alempaa tietosuojaselosteestamme
.

Mönus Paik OÜ:n suorittama henkilötietojen käsittely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen
(EU) 2016/679, henkilötietosuojalakiin, muuhun tietosuojaa säätelevään
lainsäädäntöön ja tietosuojavalvontaviranomaisen ohjeisiin.

Rekisterinpitäjä on Mönus Paik OÜ (rekisteritunnus 16452276, osoite
Kaare tn. 10, Leisi 94202, Saarenmaa, sähköpostiosoite monuspaik@gmail.com).
Jos haluat tarkastella tietoja tai materiaaleja, lähetä tietopyyntö
osoitteeseen monuspaik@gmail.com

KÄSITTEET

Henkilötietojen käsittely on kaikenlaista verkkosivun käyttäjän henkilötiedoilla tehtävää toimintaa –
tietojen keräämistä, käsittelyä, tallentamista, korjaamista tai poistamista.
Käyttäjiä ovat kaikki henkilöt, jotka vierailevat verkkosivulla, käyttävät palveluita tai välittävät
Mönus Paik OÜ:lle tietoa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttämällä verkkosivua käyttäjä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn kyseisiä tietosuojaehtoja vastaavasti.
Mönus Paik OÜ kerää verkkosivun kautta alla olevia käyttäjien henkilötietoja seuraavassa kuvatuilla tavoilla:

 •  käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite – käyttäjän esittäessä tietopyynnön;
 •  verkkosivun kävijätilastot – Google Analyticsin ja Facebook Pixelin avulla.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ
Mönus Paik OÜ käyttää henkilötietoja:

Palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, esimerkiksi sopimuksen solmimiseen ja täyttämiseen,
käyttäjän kanssa kommunikointiin, laskujen lähettämiseen.

 •  Verkkosivustotilastojen keräämiseen. Verkkosivuston käyttökokemuksen
  parantamiseen ja tehokkaampaan markkinointiin.
 • Asiakaspalvelun parantamiseen. Käyttäjän antamat tiedot auttavat vastaamaan asiakaspyyntöihin
  ja tukemaan paremmin verkkosivustolla vierailijan tarpeita.
 • Käyttökokemuksen personointiin. Kerättyjä tietoja käytetään
  antamaan parempi käsitys siitä, kuinka verkkosivuston käyttäjät käyttävät verkkosivuston tarjoamia palveluita ja resursseja ryhmänä.
 • Verkkosivuston parantamiseen. Käyttäjän antamaa palautetta käytetään verkkosivustolla
  tarjottavien tuotteiden ja palveluiden täydentämiseen.
 • Mainosten, kilpailujen sekä kyselyjen järjestämiseen ja muiden verkkosivuston toimintojen
  käyttämiseen.
 • Käyttäjää mahdollisesti kiinnostavia aiheita koskevan tiedon lähettämiseen käyttäjälle.
 • Säännöllisten sähköpostiviestien lähettämiseen. Käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään käyttäjän tilaukseen liittyvien tietojen ja päivitysten lähettämiseen. Sähköpostiosoitetta käytetään myös käyttäjän kysymyksiin ja/tai muihin pyyntöihin vastaamiseen.
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeen vastaanottajalistaa puhdistetaan säännöllisesti ja se pidetään ajan tasalla laadukkaan uutiskirjeen sisällön takaamiseksi. Jos käyttäjä luopuu uutiskirjeen vastaanottamisesta, hänen yhteystietonsa poistetaan automaattisesti luettelosta.
 • Jos henkilötietoja on tarpeen käsitellä jonkin kampanjan järjestämisen puitteissa, näitä tietoja kerätään ja käytetään vain kampanjan toteuttamistarkoituksessa ja kampanjaehtojen mukaisesti, esimerkiksi yhteyden ottamiseksi voittajaan ja palkinnon arpomista sekä toimittamista varten.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA TURVALLISUUS

Mönus Paik OÜ säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeen tavoitteen täyttämiseksi
tai lain mukaisesti. Esimerkiksi postituslistalla oleva sähköpostiosoite, kunnes käyttäjä ilmaisee halunsa
poistaa se sieltä. Mönus Paik OÜ toteuttaa henkilötietojen suojaamiseksi organisatorisia, fyysisiä sekä
tietoteknisiä turvatoimia. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan siihen
valtuutetut henkilöt. Valtuutettua käsittelijää käytettäessä vaaditaan vähintään samanlaisten
turvatoimien takaamista.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus:

 • pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa;
 • pyytää henkilötietojen korjaamista, täydentämistä tai poistamista, paitsi
  jos tietoja käsitellään jollain muulla oikeusperusteella;
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 • vaatia henkilötietojen siirtämistä;
 • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, mukaan lukien uutiskirjeen vastaanottamisesta luopuminen.
  Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perusteella
  tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen;
 • kääntyä tietosuojaviranomaisen tai tuomioistuimen puoleen oikeuksiensa suojaamiseksi.

  Käyttääkseen oikeuksiaan käyttäjän on lähetettävä vastaavansisältöinen ilmoitus sähköpostiosoitteeseen monuspaik@gmail.com
  .

  Rajoittaakseen evästeiden käyttöä käyttäjä voi tehdä vastaavia valintoja
  selaimensa asetuksista.

EVÄSTEET
Verkkosivuilla käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi,
tehokkaampaan markkinointitoimintaan sekä käyttäjätilastojen keräämiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto,
jonka selain tallentaa automaattisesti käyttäjän käyttämään laitteeseen. Evästetiedostot eivät
ole vaarallisia tietokoneelle. 

On olemassa kahdenlaisia evästeitä:

 • Pysyvät evästeet, jotka jäävät käyttäjän tietokoneessa olevaan evästetiedostoon pysyvästi.
  Niitä voidaan käyttää esimerkiksi käyttäjän tunnistamiseksi verkkosivun toistuvana
  vierailijana sekä verkkosivun sisällön muokkaamiseksi käyttäjän tarpeita vastaavasti
  tai tilastotietojen keräämiseen.
 • Istuntoevästeet ovat tilapäisiä ja häviävät, kun käyttäjä poistuu
  verkkosivulta tai sulkee selaimensa. Istuntoevästeitä voidaan käyttää verkkosivun tiettyjen toimintojen mahdollistamiseksi,
  kuten palvelun tai tuotteen hakemisen jne.

Evästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten verkkosivua käytetään,
jotta siitä voitaisiin tehdä käyttäjälle yksilöllisempi ja käyttäjäystävällisempi. Evästeet auttavat myös keräämään kävijätilastoja,
mikä mahdollistaa verkkosivun toimivuuden mittaamisen
ja parantamisen sekä antaa pohjatiedot tehokkaan markkinointitoiminnan toteuttamiseksi.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän evästeet, jos ne ovat sallittuja
hänen selaimensa asetuksissa. Usein selaimet mahdollistavat oletuksena evästetiedostojen tallentamisen laitteeseen.
Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa ne laitteeltaan
muuttamalla verkkoselaimessaan vastaavia asetuksia. Jos evästeitä ei käytetä, verkkosivusto ei välttämättä
toimi kunnolla.
Käyttäjätilastojen keräämiseen Mönus Paik OÜ käyttää Google Analytics -palvelua keräten tietoja vierailluista alasivuista,
vierailuajasta, vierailumääristä, käytettävistä laitteista, tulokanavista
ja muista tilastoista.
Google Analytics voi kuitenkin kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta myös evästeitä
käyttämättä. Jotta Google Analytics ei voisi käyttää tietoja, käyttäjä voi asentaa laitteeseensa
Google Analyticsin estävän sovelluksen: Google Analyticsista luopumisen
selainlaajennus.

TIETOSUOJAEHTOJEN MUUTTAMINEN

Mönus Paik OÜ pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaehtoja yksipuolisesti ja ilmoittamatta varmistaakseen, että ne vastaavat lakeja.
Tietosuojaehtojen uusin versio on
aina saatavilla verkkosivustolla.

Kaikissa tietosuojaehtoja ja tietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä pyydämme kirjoittamaan
meille osoitteeeen monuspaik@gmail.com.